Přejít na oficiální webové stránky
IPWeek 2020 Digital
Přejít
5. října

Online kongres „Change Management 4.0. Řízení změn v období čtvrté průmyslové revoluce“

Online vysílání ze studia v Praze, paralelní sekce, firemní případové studie, telemosty a živý dialog odborníků:

  • Provozní dokonalost a produktivita světové úrovně
  • Digitální továrna. Zkušenosti a perspektivy transformace společností
  • Kyberfyzikální systémy a člověk. Synergie a disonance digitalizace
  • Metody a nástroje pro řízení kvality v Průmyslu 4.0
  • Řízení a rozvoj lidského kapitálu
  • Výrobní mistři jako lídři změn
  • Inteligentní technologie v odborném vzdělávání a rozvoji
  • Lidské zdroje v ekosystému firmy
  • Ekonomika blahobytu a udržitelný rozvoj firem a území