5. října

Benchmark kongres „Change Management 4.0 – Řízení změn v období 4. průmyslové revoluce“

  • Provozní dokonalost a World Class produktivita
  • Digitální továrna
  • Kyberfyzikální systémy a člověk. Synergie a disonance digitalizace
  • Metody a nástroje pro řízení kvality v Průmyslu 4.0
  • Řízení lidského kapitálu a kompetencí
  • Výrobní mistři jako lídři změn
  • Inteligentní technologie v odborném vzdělávání a rozvoji
  • Lidské biofyzikální zdroje v ekosystému společnosti
  • Sociální ekonomika a udržitelný rozvoj společností a životního prostředí