Svoji účast potvrdil Jan Kovacs

22.08.2019

S radostí oznamujeme, že pan Jan Kovacs, hlavní koordinátor programu World Class Manufacturing na závodech Liberty, se zúčastní kongresu jako řečník! V rámci vystoupení bude hovořit o zavedení programu WCM (World Class Manufacturing) na 5 závodech LIBERTY Ostrava.

V červenci 2019 Liberty Steel, součást GFG Aliance (Velká Británie), oznámila, že dokončila akvizici klíčových evropských hutních aktiv ArcelorMittal. ArcelorMittal Ostrava je v České republice mimo jiné jedním z nejúspěšnějších podniků s rozvinutým výrobním systémem, který získal bronzovou medaili WCM.

V první části pan Kovacs se zmíní o organizaci WCM a jeho pilířích, o tom, jak těžké bylo zapojit lidi do projektů a aktivit, které měly přinést vyšší produktivitu a nižší náklady na výrobu. V další části pak bude hovořit o úspěšných WCM projektech na jednom ze závodů a to 14 – Válcovny. Best practice a příklady pak zaměří na Středojemnou válcovnu, kde ukáže vybrané top úspěchy WCM týmů za poslední 3 roky zavádění tohoto programu. Bude hovořit o projektu Autonomní údržby na válcovací trati a úpravnách, projektech Nulové poruchovosti (ZeroBreakdown), o řešení smyček při válcování drátu beton 10 – 12 průměr a to pomocí projektu týmu Focus Improvement, o zvýšení bezpečnosti na chladníku, zavedení prvků automatizace na válcovací trati.

V provozu podniku Liberty v Ostravě bude uspořádán workshop, hlavním tématem je vývoj výrobního systému a cesta k ocenění Bronze Award WMC.

Další příspěvky
Společnost ABB se připojila k gemba partnerům

Společnost ABB se připojila k gemba partnerům International Productivity Week 2019.

Česká manažerská asociace se rozhodla poskytnout záštitu IPW 2019

S potěšením oznamujeme, že Česká manažerská asociace se rozhodla poskytnout záštitu International Productivity Week 2019.