Česká manažerská asociace se rozhodla poskytnout záštitu IPW 2019

12.07.2019

S potěšením oznamujeme, že Česká manažerská asociace se rozhodla poskytnout záštitu International Productivity Week 2019.

Posláním České manažerské asociace je působit na rozvoji odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy a přispívat k posilování etiky podnikání, k etickým vztahům mezi pracovníky a obchodními partnery, i k odpovědnosti vůči spotřebiteli.

Další příspěvky
Svoji účast potvrdil Jan Kovacs
S radostí oznamujeme, že pan Jan Kovacs, hlavní koordinátor programu World Class Manufacturing na závodech Liberty.
Společnost ABB se připojila k gemba partnerům

Společnost ABB se připojila k gemba partnerům International Productivity Week 2019.