MEZINÁRODNÍ
TÝDEN
PRODUKTIVITY
5.–9. října 2020

General information partner

Cubex Centrum Praha

Na Strži 2097/63, 140 00 Prague 4