MEZINÁRODNÍ TÝDEN
PRODUKTIVITY
7.–11. října 2019
Česká republika
Registrace
O
O MEZINÁRODNÍM TÝDNU PRODUKTIVITY
Mezinárodní týden produktivity je multifunkční platforma pro studium nejlepších mezinárodních zkušeností v oblasti zvyšování produktivity práce, vytváření inteligentních výrobních systémů, rozvoje lidského kapitálu, možnost seznámit se s ukázkami nejmodernějšími techniky, technologie a Průmyslu 4.0.

Zúčastnit se Mezinárodního týdne produktivity má v plánu více než 300 manažerů podniků a společností z Evropy, Ruska a zemí SNS.

Mezinárodní týden produktivity nabízí účastníkům unikátní možnost profesní diskuze a partnerství, prezentace výrobního a intelektuálního potenciálu podniků a výměnu nejlepší praxe.

Kde

Česká republika

Kdy

7.–11. října 2019

Oficiální partneři

Novinky

Nový
22.08.2019
Svoji účast potvrdil Jan Kovacs

S radostí oznamujeme, že pan Jan Kovacs, hlavní koordinátor programu World Class Manufacturing na závodech Liberty.

Ukázat více
Nový
12.07.2019
Společnost ABB se připojila k gemba partnerům

Společnost ABB se připojila k gemba partnerům International Productivity Week 2019.

Ukázat více
Nový
12.07.2019
Česká manažerská asociace se rozhodla poskytnout záštitu IPW 2019

S potěšením oznamujeme, že Česká manažerská asociace se rozhodla poskytnout záštitu International Productivity Week 2019.

Ukázat více

Řečníci

Zaregistrujte se k odběru našeho zpravodaje


zvolte si svůj

Program

Benchmarkový kongres „Productivity 4.0, nejlepší praxe“
7.–9. října 2019, Praha
Benchmarkový kongres „Productivity 4.0, nejlepší praxe“
Benchmarkový kongres propojuje v čase a prostoru vlastníky a vedoucí pracovníky podniků, personální ředitele, vědce a výzkumníky, odborníky na vzdělávání a projektovou práci, za účelem zprostředkování výměny nejlepších zkušeností a hledání integrálních metod formování štíhlé kultury výroby, zvyšování produktivity práce, zavádění inovací, řízení lidského kapitálu, zvyšování kvality života a udržitelného rozvoje regionů. V rámci kongresu budou pracovat tři sekce: Výrobní systémy, Lidský kapitál a Metodologie. Řečníci kongresu jsou vedoucí pracovníci a odborníci, kteří realizovali nejlepší projekty na zvýšení efektivity výroby a produktivity práce ve svých podnicích v Německu, v České republice, Švédsku, Rusku, USA, Slovensku a Japonsku. Benchmark návštěvy podniků za účelem studia nejlepší praxe: Toyota, Alfmeier, Volkswagen, Amazon, Škoda. Návštěva 61. Mezinárodního strojírenského veletrhu MSV. Studium zkušeností v oblasti technického vzdělávání dětí a mládeže v science centrech a muzeích.
Soutěže projektů „Tansformace“
7-9 ŘÍJNA 2019, PRAHA
Soutěže projektů „Tansformace“
Cílem soutěže je objevení a rozšíření nejlepší praxe ve zvyšování produktivity práce, stimulace tvůrčího přístupu při vytváření výrobních systémů budoucnosti, v rozvoji lidského kapitálu a zajištění udržitelného rozvoje. Vítězové a laureáti v každé nominaci jsou určování online hlasováním účastníků kongresu a rozhodnutím mezinárodní poroty. Nominace: KAIZEN PROJECT Soutěž firemních projektů ve zvyšování produktivity a efektivity výroby. HUMAN CAPITAL Soutěž projektů v oblasti popularizace technického vzdělávání, programů technické tvořivosti dětí a mládeže, Industrial Tour, science center a muzeí. KAIZEN TEAM Soutěž vzdělávacích programů a zapojení personálu do systému neustálého zlepšování.
Šampionát mezi týmy firemních – Účastníků a MBA škol “Operational excellence“
8. ŘÍJNA 2019, PRAHA
Šampionát mezi týmy firemních - Účastníků a MBA škol “Operational excellence“
Týmový šampionát Provozní dokonalost (Operational Excellence) má tři etapy: simulační hra, řešení případových situací, duel vedoucích. Šampionát je zaměřen na zvyšování úrovně znalostí a kompetencí, výměnu nejlepších zkušeností v oblastí štíhlého managementu a provozní dokonalosti v různých oblastech ekonomiky, státní správy a místní samosprávy. Mezinárodní soutěž týmů umožní objevit vůdce a odborníky na štíhlé řízení mezi společnostmi, organizacemi a MBA školami, posílí image zúčastněných organizací na mezinárodní scéně.
Benchmark stáže „Produktivita práce a výrobní efektivita. Nejlepší praxe.“
6.–12. října 2019, Praha, Brno, Plzeň atd.
Benchmark stáže „Produktivita práce a výrobní efektivita. Nejlepší praxe.“
Účastníci stáže jsou vedoucí pracovníci a odborníci v oblasti vývoje výrobních procesů, štíhlé výroby, výrobní efektivity a řízení personálu.
7.–9. října 2019, Praha
Benchmarkový kongres „Productivity 4.0, nejlepší praxe“
Benchmarkový kongres propojuje v čase a prostoru vlastníky a vedoucí pracovníky podniků, personální ředitele, vědce a výzkumníky, odborníky na vzdělávání a projektovou práci, za účelem zprostředkování výměny nejlepších zkušeností a hledání integrálních metod formování štíhlé kultury výroby, zvyšování produktivity práce, zavádění inovací, řízení lidského kapitálu, zvyšování kvality života a udržitelného rozvoje regionů. V rámci kongresu budou pracovat tři sekce: Výrobní systémy, Lidský kapitál a Metodologie. Řečníci kongresu jsou vedoucí pracovníci a odborníci, kteří realizovali nejlepší projekty na zvýšení efektivity výroby a produktivity práce ve svých podnicích v Německu, v České republice, Švédsku, Rusku, USA, Slovensku a Japonsku. Benchmark návštěvy podniků za účelem studia nejlepší praxe: Toyota, Alfmeier, Volkswagen, Amazon, Škoda. Návštěva 61. Mezinárodního strojírenského veletrhu MSV. Studium zkušeností v oblasti technického vzdělávání dětí a mládeže v science centrech a muzeích.
7-9 ŘÍJNA 2019, PRAHA
Soutěže projektů „Tansformace“
Cílem soutěže je objevení a rozšíření nejlepší praxe ve zvyšování produktivity práce, stimulace tvůrčího přístupu při vytváření výrobních systémů budoucnosti, v rozvoji lidského kapitálu a zajištění udržitelného rozvoje. Vítězové a laureáti v každé nominaci jsou určování online hlasováním účastníků kongresu a rozhodnutím mezinárodní poroty. Nominace: KAIZEN PROJECT Soutěž firemních projektů ve zvyšování produktivity a efektivity výroby. HUMAN CAPITAL Soutěž projektů v oblasti popularizace technického vzdělávání, programů technické tvořivosti dětí a mládeže, Industrial Tour, science center a muzeí. KAIZEN TEAM Soutěž vzdělávacích programů a zapojení personálu do systému neustálého zlepšování.
8. ŘÍJNA 2019, PRAHA
Šampionát mezi týmy firemních - Účastníků a MBA škol “Operational excellence“
Týmový šampionát Provozní dokonalost (Operational Excellence) má tři etapy: simulační hra, řešení případových situací, duel vedoucích. Šampionát je zaměřen na zvyšování úrovně znalostí a kompetencí, výměnu nejlepších zkušeností v oblastí štíhlého managementu a provozní dokonalosti v různých oblastech ekonomiky, státní správy a místní samosprávy. Mezinárodní soutěž týmů umožní objevit vůdce a odborníky na štíhlé řízení mezi společnostmi, organizacemi a MBA školami, posílí image zúčastněných organizací na mezinárodní scéně.
6.–12. října 2019, Praha, Brno, Plzeň atd.
Benchmark stáže „Produktivita práce a výrobní efektivita. Nejlepší praxe.“
Účastníci stáže jsou vedoucí pracovníci a odborníci v oblasti vývoje výrobních procesů, štíhlé výroby, výrobní efektivity a řízení personálu.
Select date to see sections.

«Productivity 4.0. Best practices»
benchmark conference venue

Prague Congress Centre
5. kvetna 1640/65, 140 00 Prague, Czech Republic

Registrace

Společnost International Productivity Academy nabízí speciální ceny pro účastníky z českých společností, jako pro představitelé hostitelské země IPW 2019.

SMART

10 000 CZK

Benchmark kongres 4.0 „Produktivita, nejlepší praxe“

GEMBA WORKSHOP

3 500 CZK

Program v českém jazyce, pouze pro zástupce Českých firem

LIDSKÝ KAPITÁL V OBDOBÍ INDUSTRY 4.0

2 500 CZK

Speciální program 8. října

NETWORKING PARTY

2 500 CZK

Účast ve večerním Networking Party

GENERATION XY

22 000 CZK

Speciální balíček pro představitelé Generation XY

TANSFORMACE

2 500 CZK

Soutěže projektů „Tansformace“

EXTERNAL TANSFORMACE

1 000 CZK

Externí účast v soutěži projektů „Transformace“

OPERATIONAL EXCELLENCE

3 000 CZK

Šampionátu „Operational Excellence” se účastní týmy o počtu 5-7 členů

Pořadatelé Mezinárodního týdne produktivity

International Productivity Academy (Mezinárodní akademie produktivity) – vytváří zcela nové intelektuální prostředí, které poskytuje příležitosti k osvojení nejlepších zkušenost, provádění spolehlivého výzkumu v oblasti managementu, inženýrské psychologie a ergonomie.

O roku 2007 společnost aktivně spolupracuje s podniky v České republice, Německu, Francii, Švýcarsku a

Rusku v oblasti vzdělávacích benchmarkových programů, výzkumů a projektové práce.

Smyslem činnosti International Productivity Academy je napomáhat ke zvyšování produktivity a ekonomické efektivity společností, dosažení vysoké kvality života a harmonického rozvoje lidského potenciálu.

Spolupořadatelé Mezinárodního týdne produktivity

General information partner

Informační partner

Adresa
Prague Congress Centre,
5. kvetna 1640/65, 140 00 Prague, Czech Republic